Polecane produkty

Gaśnica wodna mgłowa 3l

Ergonomiczna i łatwa w obsłudze. Szybka i skuteczna w gaszeniu, w pełni ekologiczna, Ekonomiczna w obsłudze serwisowej, zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.

307,50 PLN

Zamów

Polecane produkty

Domowe urządzenie gaśnicze

Domowe urządzenie gaśnicze przeznaczone jest do gaszenia pożarów w zarodku. Mały ciężar, uniwersalność, zastosowanie ekologicznego i nietoksycznego środka gaśniczego oraz prostota działania...

121,77 PLN

Zamów

o nas

PHT SUPON S.A. Działa w oparciu o wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prowadzimy działalność w zakresie:

  • handlowym, oferujemy pełną gamę towarów z branży BHiP i ochrony przeciwpożarowej,
  • wykonawczym, gdzie oferujemy kompleksowe usługi związane z ochroną przeciwpożarową na lądzie i morzu.

Będąc naszym klientem możecie być Państwo pewni, że trafiliście do firmy odpowiedzialnej, doświadczonej i stabilnej finansowo, z profesjonalną obsługą, wsparciem technicznym i serwisowym.

Historia powstania spółki rozpoczyna się od Uchwały Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych z 6 maja 1958 roku, która to uchwala powołała przy ZG Zw. OSP Wydział Zakładu Usługowo-Produkcyjnego jako komórkę koordynującą i nadzorującą działalność Związku OSP.

W 1959 roku Zarząd Główny utworzył 17 Wojewódzkich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych, w tym w Gdyni. Do zakresu działania tych Zakładów należało prowadzenie usług, konserwacji i produkcji sprzętu przeciwpożarowego.

W 1976 roku utworzono Centralę Handlowo-Techniczną Sprzętu Pożarowego i Ochronnego SUPON, w jej skład weszło 12 Wojewódzkich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych oraz Centrala Sprzętu Pożarniczego CENPO.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON w Gdyni obejmowało swoim zasięgiem ówczesne województwa: gdańskie, elbląskie, słupskie oraz olsztyńskie.

W roku 1991 firma przekształciła się w Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne SUPON S.A. z siedzibą w Straszynie i w tej formie funkcjonuje do dzisiaj.

posiadane certyfikaty
z kim współpracujemy
ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

2012 GL 91341 97HH

2012 GL 91341 97HH

2019 ABS

2019 ABS

2019 BV

2019 BV

2019 DNV

2019 DNV

2013 GL 1010413 WF

2013 GL 1010413 WF

2018 LR

2018 LR

2013 NKK

2013 NKK

2013 RMRS

2013 RMRS

2020 PRS

2020 PRS

2014 RINA

2014 RINA

2014 UM Uznanie stacji

2014 UM Uznanie stacji